Missie & Visie


Om met Identity Games te blijven groeien, is het belangrijk dat we weten wat
ons bestaansrecht is en waar we naar streven in de toekomst.
Kortom: het is voor ons essentieel dat wij onze missie en visie helder voor
ogen hebben. De missie verschaft ons identiteit en bestaansrecht,
terwijl de visie onze ambitie en richting weergeeft.

Missie

Wat is het bestaansrecht van Identity Games? Hieronder lees je de missie zoals we deze nu op hebben gesteld.

“Wij verbinden mensen door ze plezier te brengen met onze spellen en speelgoed.” 

Visie

Daarnaast hebben wij als Identity Games ook een visie.
Hieronder lees je de visie zoals we deze nu hebben opgesteld.

“Al eeuwen lang worden er spellen gespeeld en zullen er spellen gespeeld blij-
ven worden. Wij ontwikkelen spellen en speelgoed, passend in de tijdgeest en
vooruitlopend op de behoefte van de speler.

Daarnaast spannen wij ons in om al onze werkzaamheden nauwkeurig,
betrouwbaar, kosteneffectief, energie efficiënt, kwalitatief hoogwaardig,
veilig en milieuverantwoord uit te voeren.”